admin

Hướng dẫn phân quyền cho Teamviewer trên MacOS (MacOS, MacBook, iMac)

Hướng dẫn phân quyền cho Teamviewer trên MacOS (MacOS, MacBook, iMac)

Hướng dẫn phân quyền cho Teamviewer trên MACOS ? Sau đây mình sẽ  là hướng dẫn cách để phân quyền teamviewer macos mac air imac: Bước 1: Lên trang chủ Teamviewer và tải phiên bản macos Bạn tải theo đường dẫn này: https://www.teamviewer.com/vi/ta%cc%89i-ve/mac-os/   Và cài đặt như bình thường bản vừa …

Read More »